> Leesvoer > Lossen insecten het stikstof probleem op?

Lossen insecten het stikstof probleem op?

Stikstofarme natuur

In de afgelopen tijd is er veel te doen geweest over het stikstofprobleem. Woningbouwprojecten kwamen stil te liggen en nieuwe bouwvergunningen werden niet meer afgegeven. Opmerkelijke voorstellen als het halveren van de veestapel vlogen je om de oren. Boeren gingen protesteren, want zij kregen de schuld van de stikstofuitstoot. Maar was dat terecht en wat is nu eigenlijk het probleem? En waar liggen de oplossingen?

Wat is eigenlijk stikstof?

Stikstof is het element N. In de lucht komt stikstof voor als N2. De lucht bestaat zelfs voor 78% uit deze stof en is volkomen ongevaarlijk, sterker nog, zonder deze stikstof zouden we niet eens kunnen leven. Het gaat bij het stikstofprobleem dan ook niet om stikstof zelf, maar om de stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze producten worden uitgestoten door de industrie, door auto’s en vliegtuigen, door energiecentrales en ze komt vrij bij de veeteelt.

Waar komt het stikstofprobleem vandaan?

Tot enkele maanden geleden was er geen stikstofprobleem en nu is het er opeens wel. Hoe zit dat? Duidelijk is dat het nu hoog op de politieke agenda staat, maar ook goed om te weten is dat er in de afgelopen 20-25 jaar al een enorme reductie van de uitstoot van stikstof, in de vorm van NOx, heeft plaatsgevonden. Het PBL becijferde een afname van meer dan 50% (www.pbl.nl). De uitstoot van ammoniak is zelf nog sterker afgenomen. Wel zijn er verschillen in afname te zien in de verschillende sectoren. De landbouw heeft al zeer forse afnames gerealiseerd, onder meer door schonere teelt en afvang van gassen (winden en boeren van vee) met behulp van natte wassers. Het bestaande probleem is vooral een resultaat van een juridische procedure, hoe de overheid er de afgelopen jaren mee is omgegaan en de manier waarop emissie van stikstof wordt gecompenseerd.

Wel is het zo, dat bij de veeteelt stikstof vrijkomt, net zoals andere gassen als methaan en CO2. Op dit punt zouden insecten kunnen helpen. Bij de productie van insecten voor de menselijke consumptie komen de genoemde gassen in zeer geringe mate vrij.

Actie

Moeten de boeren dan nu allemaal overstappen op insecten? Zijn zij dan aan zet? Wij denken van niet. Het probleem is dat wij in Nederland vooral graag vlees willen eten en gelukkig produceren de boeren dat voor ons. Als wij nu 1x per week insecten op ons menu zouden zetten, dan neemt de vraag naar eetbare insecten enorm toe en neemt de vraag naar vlees ook iets af, waardoor er minder uitstoot komt. Dan wordt het ook interessanter om als boer insecten te gaan kweken.

Wij moeten dus insecten gaan eten! 

door Bas Godschalk
gepost op 09-10-2019
bas@duurzaaminsecteneten.nl

Meer weten over insecten?
Vraag een insectenlezing aan!