> Leesvoer > Onderzoek voedselveiligheid van insecten eten

Onderzoek voedselveiligheid van insecten eten

Laboratorium voor onderzoek

Insecten zijn veilig

De consumptie van insecten houdt geen grote gevaren in voor de gezondheid, wanneer die insecten in correcte omstandigheden verwerkt zijn en bereid worden. Dat staat in een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Er is in de literatuur weinig informatie te vinden met betrekking tot de mogelijke gevaren verbonden aan de humane consumptie van gekweekte insecten. De informatie die beschikbaar is, is weinig gedetailleerd en/of berust op extrapolatie van gegevens over de consumptie van andere levensmiddelen. Ofschoon er een aantal projecten lopen, is er behoefte aan meer onderzoek. Onder meer over het effect van verwerking en verschillende conserveringsmethodes (koken, stomen, bakken, frituren, malen, koelen, diepvriezen, inblikken, vriesdrogen, gasverpakken) en op de microbiële en chemische veiligheid van insecten.

Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft onderzoek verricht
en dit is gevalideerd door het College van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Onderstaand een samenvatting het rapport “Voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie (dossier Sci Com 2014/04; HGR dossier nr. 9160)”

Samenvatting

Insecten lijken potentieel interessant in de zoektocht naar alternatieve bronnen voor
voedingseiwitten. Er bestaat momenteel nog geen specifieke reglementering in België, noch in Europa, over de kweek en het in de handel brengen van insecten bestemd voor humane consumptie. Het in de handel brengen van een aantal insectensoorten voor humane consumptie wordt evenwel in België gedoogd. In dit kader worden het Wetenschappelijk Comité en de Hoge Gezondheidsraad om advies gevraagd over de mogelijke risico’s verbonden aan de humane consumptie van deze insecten (als geheel).

Wereldwijd zijn er ongeveer 2.000 eetbare insectensoorten gekend en worden insecten al sinds eeuwen, zij het in bepaalde regio’s, geconsumeerd door de mens. Desalniettemin is er weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar over de voedselveiligheid van insecten. Om de voedselveiligheid van entomofagie op grote schaal te kunnen garanderen, is er nood aan meer onderzoek over de microbiële en chemische veiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie.

In dit advies worden de potentiële microbiële, chemische (inclusief allergene) en fysische gevaren specifiek verbonden aan de consumptie van insecten besproken. Deze gevaren zijn afhankelijk van de insectensoort, de kweekcondities (voeder en omgeving) en de verdere verwerking en kunnen grotendeels onder controle gehouden worden door het adequaat toepassen van de geldende goede hygiëne- en productiepraktijken tijdens de kweek en het in de handel brengen van de insecten. Desalniettemin is een verhittingsstap vóór consumptie essentieel evenals de vermelding van geschikte bewaar- en bereidingscondities op het etiket. Het etiket zou bijkomend een waarschuwing voor een mogelijk allergische reactie van personen allergisch aan zeevruchten en/of huisstofmijt dienen te bevatten.

Het advies werd door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 12 september 2014 en door de permanente werkgroep « Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen (VGVV) » van de HGR tijdens de zitting van 27 augustus 2014. Het werd door het College van de HGR gevalideerd tijdens de zitting van 3 september 2014.

door Buglover
gepost op 01-11-2014
info@duurzaaminsecteneten.nl

Meer weten over insecten?
Vraag een insectenlezing aan!