> Leesvoer > Novel Food regels voor insecten (deel 1)

Novel Food regels voor insecten (deel 1)

Lijst van gedoogde insecten

In Europa bestaan strenge regels voor het toelaten van nieuw voedsel op de Europese markt. Een van de regels is de Novel Food regeling. Deze geldt ook voor insecten.

Novel Food

Wat houdt de Novel Food regeling in? Stel dat je in Chili bent geweest en je hebt daar heerlijke nootjes ontdekt, die je niet in Nederland kunt kopen. Je wilt een bedrijfje starten om die nootjes te importeren en hier in Europa te verkopen. Dan stelt de Novel Food dat je eerst zorgvuldig moet aantonen dat de nootjes veilig zijn. Hiervoor moet je een dossier aanmaken. In dit dossier moet je vermelden waar de nootjes vandaan komen, hoe ze worden geproduceerd en hoe ze worden verwerkt. Ook moet je met testen aantonen of ze veilig zijn te eten en of er allergische reacties te verwachten zijn. Maar hoe zit het dan met de insecten?

Novel Food en insecten

Ook voor de insecten business is de novel food van toepassing. Dat komt omdat het een product is dat nog niet voor 16 mei 1997 als levensmiddel op de markt was gebracht of niet in significante mate werd geconsumeerd (in Europa moeten we er dan bij zeggen, want in andere delen van de wereld wordt het wel veel meer gegeten). Dat betekent werk aan de winkel. Toch heeft het lang geduurd, voordat er met de dossiers gestart is. Hoe komt dat?

Kostbare procedure

Het opstellen van een dossier moet voor ieder insect apart gebeuren. Dus eentje voor de meelworm, eentje voor de krekel, de sprinkhaan, etc. Het opstellen van een dossier kost erg veel tijd en ook geld voor speciale proeven en testen. Reken al snel op € 200.000 voor een dossier. Als een dossier is ingediend bij de EFSA (de Europese voedsel en waren autoriteit) en door de EFSA is goedgekeurd, dan geldt die goedkeuring direct voor heel de Europese Unie. Dat betekent dat degene die hem indient en betaalt, daarmee ook alle andere kwekers in Europe helpt. Dus als je de indiener bent, betaal je veel geld en help je eigenlijk ook je concurrenten. Tel daarbij op dat de insectenkwekers ook geen hele diepe zakken hebben en je begrijpt, waarom het lang heeft geduurd om te starten.

Gelukkig hebben een aantal kwekers de handen ineengeslagen en zijn ze gezamenlijk aan de slag gegaan.

Gedoogbeleid

Normaal gesproken, mag je pas je nootjes gaan invoeren op het moment dat je de hele procedure hebt afgerond en de aanvraag is goedgekeurd. Als die regel ook bij de insecten was toegepast, was dat heel erg geweest. Dan hadden de meeste kwekers moeten stoppen en was de kans groot dat het voorlopig wel gedaan was met de business. De Belgische en Nederlandse overheid hebben daarom besloten om het kweken en verwerken van insecten te gedogen. Maar dan moesten de insectenkwekers wel aan de slag om de novel food dossiers op te maken en in te dienen. De deadline hiervoor was 1 januari 2018.

Op de foto zie je welke insecten worden gedoogd. (Bron DS infografiek)

door Bas Godschalk
gepost op 02-12-2017
bas@duurzaaminsecteneten.nl

Meer weten over insecten?
Vraag een insectenlezing aan!