> Leesvoer > Novel Food regels voor insecten (deel 2)

Novel Food regels voor insecten (deel 2)

Proeverij met insecten

In Europa bestaan strenge regels voor het toelaten van nieuw voedsel op de Europese markt. Een van de regels is de Novel Food regeling. Deze geldt ook voor insecten. In ons eerdere bericht schreven we waarom de Novel Food van toepassing is op insecten en wat de Novel Food precies inhoudt. Maar hoe staat het nu met de dossiers van de verschillende insecten?

Insecten dossiers

In 2018 zijn er voor zes soorten insecten dossiers ingediend om markttoegang te verkrijgen. Dit zijn de volgende insecten:

  • Huiskrekel (Acheta domesticus)
  • Gedroogde bandkrekel (Gryllodes sigillatus, gegevensbescherming aangevraagd)
  • Treksprinkhaan (Locusta migratoria)
  • Meelworm (Tenebrio molitor)
  • Gedroogde meelworm (Tenebrio molitor, gegevensbescherming aangevraagd)
  • Hele en gemalen larven van de buffalokever, ook wel kleine meelworm genoemd (Alphitobius diaperinus, gegevensbescherming aangevraagd)

Bij een aantal soorten staat de toevoeging dat gegevensbescherming is aangevraagd. Dat betekent dat als het dossier wordt goedgekeurd, de goedkeuring alleen voor de aanvrager van toepassing is.

Update 26 maart 2020

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, is er nog geen enkel insectendossier officieel goedgekeurd. Wel zijn een aantal aanvragen al in een ver gevorderd stadium. We hopen dat deze in 2020 officieel goedgekeurd worden en dat dat voor insectenkwekers en producenten van insectenproducten een startschot is voor grootschaliger kweek en het op de markt zetten van verschillende insectenproducten.

door Bas Godschalk
gepost op 20-01-2020
bas@duurzaaminsecteneten.nl

Meer weten over insecten?
Vraag een insectenlezing aan!