Het effect van informatie op het eten van insecten

Eetbare insecten worden gezien als een duurzame vervanger voor conventionele vleesproducten. Ondanks dat is het eten van insecten verre van een gewoonte in veel Westerse landen. De meeste mensen beschouwen het eten van insecten als ongeschikt voor humane consumptie en bestempelen dit als raar en walgelijk. Onderzoeker Willem van den Broek zocht uit wat de invloed is van goede informatie op het eten van insecten.

Wat weten we van de voedingswaarde van insecten?

Wat velen niet weten is dat eetbare insecten meer bevatten dan alleen eiwitten, koolhydraten en vetten. Zo hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat eetbare insecten bioactieve bestandsdelen bevatten, welke in potentie het immuun systeem kunnen versterken en de kans op gezondheidsrisico’s kunnen verlagen. Het verlagen van de bloeddruk, aanzetten tot gewichtsverlies, een grote hoeveelheid vitamine B12 en zelfs het onderdrukken van symptomen van de ziekte van Parkinson zijn voorbeelden van wat eetbare insecten in potentie kunnen leveren aan het menselijk lichaam. Er moet echter meer onderzoek gedaan worden naar de directe effecten op het menselijk lichaam om er zeker van te zijn dat deze bioactieve bestandsdelen dezelfde werking hebben als in andere voedselproducten.

Onderzoek naar de invloed van informatie

Om te kijken of de bereidheid om eetbare insecten te proberen zou veranderen na het

Schaaltjes met insecten

verstrekken van bepaalde informatie, werd er een experiment opgezet met 132 deelnemers. Voordat de participanten een vragenlijst invulde, kregen zij een informatieblok te lezen. Er waren vier soorten informatieblokken. De eerste conditie bevatte neutrale informatie over de woestijnsprinkhaan. Deelnemers in de tweede en derde conditie kregen informatie over respectievelijk de voedingswaarde of de duurzaamheid rondom eetbare insecten. Ten slotte werd er in de vierde conditie informatie over zowel de voedingswaarde als de duurzaamheid gegeven.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten uit dit onderzoek lieten een positief significant effect zien op de bereidheid om insecten te proberen wanneer een deelnemer informatie over alleen de voedingswaarde (conditie 2) had gelezen. Daarentegen werd geen positief significant effect gevonden voor participanten in de vierde conditie met zowel informatie over de voedingswaarde als de duurzaamheid rondom insecten.

Wat kan hieruit geconcludeerd worden? Uitgaande van de resultaten van dit onderzoek, zou het verstrekken van informatie over de voedingswaarde en de bioactieve bestandsdelen een wijze stap zijn naar een duurzamer en gezonder alternatief, aldus onderzoeker Willem van den Broek! Mocht u interesse hebben in het hele onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar willemvandenbroek1996@gmail.com.

Share

Lossen insecten het stikstof probleem op?

In de afgelopen weken is er veel te doen geweest over het stikstofprobleem. Woningbouwprojecten komen stil te liggen en nieuwe bouwvergunningen worden niet meer afgegeven. Opmerkelijke voorstellen als het halveren van de veestapel vliegen je om de oren. Boeren gaan protesteren, want zij krijgen de schuld van de stikstofuitstoot. Maar is dat terecht en wat is nu eigenlijk het probleem? En waar liggen de oplossingen?

Wat is eigenlijk stikstof?

Stikstof is het element N. In de lucht komt stikstof voor als N2. De lucht bestaat zelfs voor 78% uit deze stof en is volkomen ongevaarlijk, sterker nog, zonder deze stikstof zouden we geen eens kunnen leven. Het gaat bij het stikstofprobleem ook niet om stikstof zelf, maar om de stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze producten worden uitgestoten door de industrie, door auto’s en vliegtuigen, door energiecentralen en ze komt vrij bij de veeteelt.

Waar komt het stikstofprobleem vandaan?

Tot enkele maanden geleden was er geen stikstofprobleem en nu is het er opeens wel. Eigenlijk is er ook geen stikstofprobleem, maar dat wordt ervan gemaakt. In de afgelopen 20-25 jaar is de uitstoot van stikstof, in de vorm van NOx, al meer dan 50% gedaald (www.pbl.nl). Die van ammoniak is zelf nog sterker afgenomen. Wel zijn er verschillen in afname te zien in de verschillende sectoren, maar de landbouw heeft al zeer force afnames gerealiseerd, onder meer door schonere teelt en afvang van gassen met behulp van natte wassers. Het bestaande probleem is vooral een resultaat van een juridisch procedure en manier waarop emissie van stikstof wordt gecompenseerd.

Wel is het zo, dat bij de veeteelt stikstof vrijkomt, net zoals andere gassen als methaan en CO2. Op dit punt zouden insecten kunnen helpen. Bij de productie van insecten voor de menselijke consumptie komen de genoemde gassen in zeer geringe mate vrij.

Actie

Moeten de boeren dan nu allemaal overstappen op insecten? Zijn zij dan aan zet? Wij denken van niet. Het probleem is dat wij in Nederland vooral graag vlees willen eten en gelukkig produceren de boeren dat voor ons. Als wij nu 1x per week insecten op ons menu zouden zetten, dan neemt de vraag naar eetbare insecten enorm toe. Dan wordt het ook interessanter om als boer insecten te gaan kweken.

Wij moeten dus insecten gaan eten!

 

Share

Automatisering breekt door in insectenkweek

We hebben op veel lezingen en gastlessen al aangegeven dat het zeer wenselijk is dat in de insectenkweek een slag gemaakt wordt in het automatiseren van de kweekprocessen. Dat is nodig om de prijs van insecten lager te krijgen, waardoor het straks goedkoper wordt om insecten te kopen. Meelwormenkwekerij De Schanekamp heeft hier nu een belangrijke stap in gezet. Ze hebben hiervoor de hulp ingeroepen van RFA Rijlaarsdam Factory Automation B.V., die daar het volgende over bericht:Robot leegt insectenkratten

De insecten kweek sector is relatief nieuw, maar dit belet Meelwormenkwekerij De Schanekamp niet om hoog in te zetten op automatisering. Het uitgangspunt voor Ron en Diane van de Meelwormenkwekerij De Schanekamp is om zonder personeel al het werk uit te kunnen voeren. RFA heeft voor hen een turnkey robotinstallatie geleverd voor het hanteren van de kratten met meelwormen. De toepassing is tweeledig. De kratten meelwormen worden afgestapeld en per twee van voer voorzien onder een dispenser. Andere kratten die al in een verder gevorderd stadium zijn worden leeg gestort in een zeefmachine en de kratten vervolgens gewassen.

Hoe werkt het?

De 6-assige CX210LFE02 van Kawasaki is door het grote werkbereik, hoog hanteringsgewicht en minimale footprint ideaal voor deze toepassing. De robot is uitgerust met een pneumatisch bediende klemgrijper voor twee kratten. Bij het ontwerp is goed gekeken naar de omgeving. Door de RVS grijper zoveel mogelijk af te dichten is de kans op vervuiling minimaal. Er zijn rollenbanen voor pallets ingezet die met een handpalletwagen beladen kunnen worden. De pallets worden automatisch de cel ingevoerd, de robot hanteert de kratten en de pallets en stapelt deze op een tweede positie op. voert deze weer uit zodat deze weer naar de kweekcel gereden kan worden. De krachtige Kawasaki robotbesturing stuurt de complete cel met banen en sensoren aan. Dit resulteert in één overzichtelijk programma en eenvoudige, centrale bediening via touch screen.

Video van de robot in de kwekerij

Er is ook een video gemaakt van dit robot systeem: https://www.youtube.com/watch?v=lA0jljq8QZ8

 

Share

Insectenlespakket voor de basisschool (deel 2)

We hebben goed nieuws. Het insectenlespakket voor de basisscholen is weer een stapje dichterbij gekomen. Vorige keer schreven we dat we leerlingen van het Fortes Lyceum in Gorinchem en van het JFC in Barneveld hebben uitgedaagd om een insectenlespakket samen te stellen. In november heeft Insectsforall de lespakketten in ontvangst genomen van de beide scholen. Het resultaat is super gaaf.

Insectenlespakket door leerlingen gemaakt.

We hebben echt hele leuke presentaties gezien, lekkere recepten, goed uitgedachte verwerkingsopdrachten, een kahoot, quiz, puzzels, en nog veel meer.

Wat gaan we doen? Met al deze leuke input gaan we aan de slag om lespakketten samen te stellen voor de basisschool. We werken dit uit voor de verschillende groepen. Binnenkort hopen we ze klaar te hebben en op de website beschikbaar te maken.

Share

Insectenlespakket voor de basisschool (deel 1)

Veel basisscholen willen hun leerlingen iets extra’s meegeven over hoe met het milieu om te gaan, over duurzaamheid en over verantwoorde voeding. Deze onderwerpen komen perfect bijeen in het thema: insecteneten. We krijgen dan ook regelmatig de vraag of we een lespakket beschikbaar hebben. Helaas was er tot nu toe nog geen geschikt lespakket beschikbaar, maar daar komt nu verandering in.

Insectsforall is gestart met het opzetten van een lespakket voor basisscholen om in de behoefte van goed onderwijsmateriaal over het eten van insecten te voorzien. Ze hebben hiervoor de samenwerking opgezocht met twee middelbare scholen. Het Fortes lyceum in Gorinchem en het JFC in Barneveld. In nauwe samenwerking met leerlingen worden verschillende onderdelen voor het lespakket gemaakt en getest op enkele basisscholen.

Met alle input die op de middelbare scholen wordt voorbereid, gaat Insectsforall verschillende lespakketten voor de verschillende leeftijdsgroepen op het basisonderwijs samenstellen. Het idee is dat een basisschool dan voor een specifiek lesgroep een pakket kan kopen, wat op maat gemaakt is voor de doelgroep. Een leerkracht kan dan zelf met de klas aan de slag.

Vanuit de middelbare scholen zijn al allerlei leuke ideeën ingebracht. Denk hierbij aan:

  • Een aansprekende presentatie
  • Een opdracht om een insectenbrownie te maken
  • Insecten om te proeven
  • Een insectenquiz
  • Een spannend insectenfilmpje
  • Lekker kookopdrachten met insecten
  • Flyers
  • Een kahoot
  • En nog veel meer

Wilt u meer weten over de lespakketten? Blijf dan onze updates op de website volgen of vul het contactformulier in. Als u graag meedenkt of nog tips heeft, dan zijn die van harte welkom.

Share

Meelwormen, het nieuwe superfood door extra vitamine D?

In juli 2018, hebben wetenschappers van Wageningen University & Research een artikel gepubliceerd over de mogelijkheid om het vitamine D gehalte in insecten te verhogen. Vitamine D is nodig om calcium uit je voeding te halen. Het zorgt voor stevige botten en tanden, en helpt bij een goede werking van de spieren en het immuunsysteem.

Vitamine D kan je binnenkrijgen door het eten van vette vis en in iets mindere mate door het eten van vlees en eieren. Maar je kunt ook zelf vitamine D aanmaken, als de zon op je huid schijnt. De wetenschappers hebben dit principe gebruikt om te bekijken of insecten ook extra vitamine D gingen aanmaken als ze werden blootgesteld aan een UV straling. Ze hebben deze testen uitgevoerd op sprinkhanen, krekels, meelwormen en de zwarte soldaten vlieg.

Uit de experimenten blijkt dat in alle geteste insecten het vitamine D gehalte toenam. In de meelworm nam deze het sterkst toe, tot wel 60 keer. Dat betekent dat insectenkwekers een mogelijkheid hebben om insecten nog gezonder te maken.

Het wetenschappelijke artikel kunt u hier nalezen: Evidence of vitamin D synthesis in insects exposed to UVb light.

 

Share

Verslag internationaal insecten symposium

Op 21 en 22 maart 2018 heeft het internationale insecten symposium in Ede plaatsgevonden. Geïnteresseerden uit alle delen van de wereld waren op dit congres aanwezig, uitgezonderd het Aziatische werelddeel. Dat is opmerkelijk omdat er veel in Azië op dit vlak plaatsvindt. Mogelijk gaan ze naar het insectensymposium in China dat van 15 tot 18 mei 2018 gehouden wordt.

Het programma in Ede was afwisselend en goed gevuld. Zo waren er lezingen, poster pitchen, ronde tafel gesprekken, muzikale bijdragen en nog veel meer. De presentaties waren ingedeeld in verschillende thema’s, zoals het kweken, verwerken, gezondheidswaarde, gebruik voor consumenten en in de industrie etc.

Het symposium werd geopend door Eric Michels, de voorzitter van de VENIK. Zie de foto. Ze hadden een feestje te vieren, want ze bestaand nu 10 jaar. Gefeliciteerd! en we hopen als duurzaaminsecteneten.nl dat de VENIK zich niet alleen voor insectenkwekers zich inzet, maar de scope verbreed naar de insectenbelangen in de breedste zin van het woord.

Het leuke van dit congres is dat je een aardig beeld krijgt van de verschillende landen en mensen die met insecten bezig zijn. In de pauze kan je dan mooi nieuwe contacten leggen. Wie geïnteresseerd is in het thema insecteneten, doet er zeker goed aan om deze evenementen in de gaten te houden en erbij aanwezig te zijn. Wanneer het volgende congres gehouden wordt, is nog onbekend. Het enige wat wij dan echt hopen is dat er ook veel insectenhapjes beschikbaar zijn. Het voelt nu toch een beetje vreemd dat je bijna geen insectenhapje kan eten, als je het er twee dagen vrijwel alleen maar over hebt. Gelukkig kan je bij onze lezingen en gastlessen altijd proeven.

Bas Godschalk

Pitch over het Black Soldier Fly project in Bangladesh. Hier proberen we boeren te helpen om zelf insecten te kweken, die ze kunnen gebruiken als visvoer. Hiermee kunnen ze besparen op duur vismeel en zo in hun inkomsten vergroten.

Share

Internationaal Insecten Symposium 21 en 22 maart 2018

Internationaal Symposium Edible insects: the value chain

21 en 22 maart 2018

Op 21 en 22 maart 2018 vindt in Ede-Wageningen het symposium “Edible Insects: The Value Chain” om 10 jaar insectenonderzoek en insectenindustrie, voor voeding en diervoeding, in Nederland te vieren. Onderzoekers van Wageningen University & Research, ondernemers en andere belanghebbenden (bijv. Voedselveiligheidsautoriteiten en politiek) in de industrie zullen de nieuwste inzichten en bevindingen presenteren met betrekking tot de toepasbaarheid van insecten als een nieuwe eiwitbron, rekening houdend met verschillende stappen in de waardeketen.

We nodigen alle onderzoekers, industrieën, politici, investeerders en andere belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in eetbare insecten uit om in maart deel te nemen aan dit evenement!

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in Ede-Wageningen!

Kijk op de symposium-website voor meer informatie over het symposium en het (voorlopige) programma.

(de voertaal op het symposium is Engels)

Kom ook en registreer online.

Share

Nieuwe eigenaar duurzaaminsecteneten

Nieuwe eigenaar duurzaaminsecteneten

Op 15 februari 2018 heeft de initiatiefnemer van deze website, www.duurzaaminsecteneten.nl, Klaas Koster, het stokje overgedragen aan buglover Bas Godschalk. Bas was al langer een samenwerkingspartner van Klaas en hielp mee met het geven van insectenlezingen en -proeverijen.

“Als je weet waar je JA tegen zegt weet je ook waar je NEE tegen zegt” en dat betekent ook kunnen loslaten… Vandaag een tweede nevenactiviteit losgelaten om nog meer focus aan te brengen. www.duurzaaminsecteneten.nl verkocht aan Bas Godschalk. Succes Bas, fijn om te weten dat jij met net zoveel passie, energie & plezier hier een vervolg aan zal geven.” aldus Klaas Koster op zijn LinkedIn bericht.

Klaas, bij deze wil ik je nogmaals hartelijk bedanken voor het opzetten van deze prachtige en informatieve website over het eten van insecten en voor het vertrouwen om veel van de binnengekomen verzoeken voor insectenproeverijen en -lezingen te mogen invullen. Ik ga hier vol enthousiasme mee aan de slag en hoop dat het zo mag bijdragen aan een groter draagvlak om alternatieve eiwitbronnen onder het grote publiek bekend te maken.

Share

Eetbare insecten kopen

Als je graag een keer zelf aan de slag wilt om een insecten gerecht klaar te maken, dan is de eerste vraag: waar koop ik insecten? Over het algemeen is het best lastig om een winkel of webshop te vinden waar je insecten kunt kopen. Duurzaaminsecteneten heeft een aantal opties op een rijtje gezet en ook eigen ervaringen erbij gezet.

Wat voor insecten kun je kopen?
In Nederland en België zijn er verschillende aanbieders van insecten die geschikt zijn voor humane consumptie. Veel verkocht wordt de meelworm en zijn kleinere broertje de buffalo-worm. Ook de krekel en de sprinkhaan zijn populair. Deze insecten zijn meestal verkrijgbaar in potjes of zakjes en zijn gevriesdroogd. Daardoor zijn ze lang houdbaar bij kamertemperatuur. Ook zijn er diepvriesproducten te koop, zoals wasmotlarven.

Naast de pure insecten zijn er ook bewerkte insectenproducten. Denk aan snoepgoed met insecten (lolly’s of nougat, chocolade) of gekruide krekels en meelwormen. Deze smaken meer naar borrelnootjes en zijn goed samen met je biertje of drankje te consumeren. Bij sommige webwinkels heb je bijzondere producten zoals soep of pasta met insecten.

Waar kunt je insecten kopen?
Insecten zijn op verschillende manieren te kopen. Gevriesdroogde insecten kan je bij de Jumbo krijgen, al moet je er meestal naar vragen. De A&H heeft soms insectenproducten, zoals de insectenlolly tijdens Halloween. Als je zakelijke klant bent, kun je ook bij de (grotere) Sligro of Hanos vestigingen terecht. Verder bij een paar delicatessenwinkels.

De meest makkelijke en misschien ook wel snelle manier is om een bestelling te doen bij een webshop. Veel Nederlandse kwekers hebben een eigen webshop waar je insecten en insectenproducten kunt kopen. De ene webshop is uitgebreider dan de andere en het aanbod kan flink verschillen.

Heb je je bestelling van eetbare insecten in huis gekregen ga er dan direct mee aan de slag. Lees eerst wat je ter voorbereiding dient te doen voordat je je insecten op kan eten. En kies daarna een lekker insecten recept uit of laat je inspireren door het insecten kookboek: Insectenkookboek online kopen.

Klik hier voor de pagina met webshops en winkels waar je insecten kunt bestellen.

Als je zelf een webshop of winkel hebt ontdekt die niet in de lijst staat, laat het even weten in een reactie. Ook als eentje geen insecten meer verkoopt.

Share

Kan jij koken met insecten

Kan jij koken met insecten en ben jij tussen de 3 en 12 jaar? Dan is Warner Bros. International Television Production op zoek naar jou!

Momenteel is Warner Bros. druk aan het casten voor een nieuw televisieprogramma voor RTL 4: Little Big Stars. In dit televisieprogramma zijn de kinderen in dit programma de ster van de avond. Ze mogen optreden voor een groot publiek in de studio en laten zien waar ze heel goed in zijn. De presentator van het programma is er om de kinderen te begeleiden, met ze in gesprek te gaan en ze op hun gemak te stellen. Humor is een belangrijk element en komt altijd ten goede van het kind. Ook niet geheel onbelangrijk; er zit geen wedstrijdelement in dit programma.

Om een idee te krijgen, een linkje van de Amerikaanse Little Big Stars met Steve Harvey: https://www.youtube.com/watch?v=32ZHP8ACrR8 Nu zijn we op zoek naar een kind tussen de 3 en 12 jaar dat kan koken met insecten. Of ons daar veel over kan vertellen. Ons netwerk is niet zo groot, ik hoop dat u mij misschien verder zou kunnen helpen?

Misschien belangrijk erbij te vermelden dat je je nog zo’n 3 weken op kunt geven om deel te nemen aan Little Big Stars het nieuwe televisieprogramma voor RTL 4 via dit mailadres

Share

Internationaal insectencongres

Internationaal insectencongres. Op 8 december 2016, vond het derde internationale insectencongres plaats. Ditmaal op ‘the place to be’ de campus van de Wageningen Universiteit. Op het congres dat door het International Insect Centre was georganiseerd, waren zo’n 50 bezoekers afgekomen. Naast een aantal bezoekers uit Nederland, waren er veel andere nationaliteiten vertegenwoordigd. Dat was mooi om te zien en leverde soms ook bijzondere discussies of vragen op.

Na het welkomstwoord van Marian Peters Van NGN, hield prof. Joop van Loon (Wageningen Universiteit) een referaat over insecten. Wat zijn het nu voor beestjes en wat doen ze op deze aarde? Een van zijn belangrijkste boodschappen was dat insecten voedsel zeer efficiënt omzetten naar (dierlijke) eiwitten en zo een waardevolle bron van eiwitten zijn voor veel andere dieren, maar ook voor ons mensen.

Wetgeving
Dr. Ine van der Fels-Klerx (RIKILT Wageningen) ging vervolgens in op de regels die er zijn op het gebied van veilige productie van insecten voor zowel de food als feed. Het lastige punt nu is dat de wetgeving achter loopt bij de huidige ontwikkelingen en de autoriteiten vaak worstelen hoe ze nu de bestaande wetten moeten toepassen op insectenkweek. Algemene regels dat voedsel in een veilige omgeving gekweekt moet worden en dat het traceerbaar moet zijn, gelden ook voor de insecten kweek. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de wetgeving op punten aan te passen, zodat er meer duidelijkheid komt.

Productie
Naast de productie voor menselijke consumptie (food), worden insecten ook gekweekt voor andere dieren (feed). Insecten zijn een goede voedingsbron voor vissen, kippen, maar ook voor varkens. Op dit moment is het voeren van levende insecten toegestaan voor vissen, maar nog niet voor kippen en andere dieren. Dat gaat wel veranderen. Dr. Marinus van Krimpen (Wageningen Universiteit) lichtte dit in zijn verhaal verder toe. Het verhaal kreeg extra zeggingskracht, doordat vandaag een publicatie van de ABN-AMRO bank in het nieuws kwam, waarin de bank aangaf dat zij op het vlak van insecten voor de feed een zeer grote marktgroei verwachten. Als insecten grotendeels op waardevolle groenafvalstromen gekweekt kunnen worden, zou hiermee de import van soja beperkt kunnen worden en krijg je een nuttig hergebruik van groenafval. Belangrijke vragen zijn dan of dit alles voedselveilig kan plaatsvinden. Grote uitdaging is om de productiekosten sterk naar beneden te krijgen door verder automatisering en schaalvergroting.

Na de heerlijke lunch in het restaurant van de toekomst, legde Marleen Vrij (NGN) uit hoe insecten verwerkt kunnen worden en welke technische uitdagingen daar bij komen kijken. Meelwormen kunnen, bijvoorbeeld verder bruin kleuren, zoals een beurse appel bruin kleurt. Om dit te verkomen zijn er diverse mogelijkheden, zoals de meelworm te verhitten of sterk af te koelen, waardoor het enzym dat de kleuring veroorzaakt wordt uitgeschakeld. Aan beide processen zijn voor- en nadelen verbonden. Andere mogelijkheden die zij toelichtte was dat je olie uit insecten kunt winnen of citine (het exo-skelet, de buitenkant van een insect) kunt gebruiken in de industrie.
Barbara de Klerk volgde deze presentatie op. Als mede schrijfster/onderzoekster van het ABN-AMRO rapport, ging ze verder in op het onderzoek en de resultaten. Het rapport is hier te downloaden. Met een toenemende wereldbevolking en toenemende welvaart, zal de vraag naar dierlijke eiwitten in de komende jaren alleen maar sterk toenemen. Insecten kunnen dan een toenemende rol spelen in de food, maar vooral in de feed, dus als voedsel voor vissen en kippen. Omdat dierlijke eiwitten beter opneembaar zijn dan plantaardige, wordt in veel gevallen de voorkeur gegeven aan het voeren van insecten. Het is ook voor de dieren een meer natuurlijke voedselbron. Ook dit onderzoek wees uit dat door schaalvergroting en automatisering de productiekosten sterk naar beneden moeten om met andere voedselproducten te kunnen concurreren.

Marian Peters van NGN en International Insect Centre ging in op de kweek van insecten, de economische aspecten en wetgeving. Het is goed om de kweek van insecten integraal te bekijken en zowel op veiligheid, kwantiteit als kwaliteit te letten. Tot slot liet zij een meelwormenbitterbal proeven, wat gretig aftrek vond onder de aanwezigen.

Arjan Borghuis (HAS University) legde uit hoe het mini-testlab in Den Bosch eruit ziet en welke onderzoeken men de komende tijd wil doen. Een aantal praktische handreikingen werden gedaan over de kweek van insecten, wat zeker bij veel buitenlandse toehoorders als uiterst waardevol werd ervaren.

De slotspreker van de dag was Walter Jansen. Misschien nog bekend van Jagran, nu doorgestart als Amusca. Kweker van vliegen op GFT afval dat door de gemeente wordt opgehaald. De larven kunnen vervolgens als feed worden ingezet. Walter gaf aan hoe hij een geautomatiseerde kweek had bedacht en hoe hij zijn plannen wilde verwezenlijken. Hij heeft daarbij de nodige tegenslagen gehad, maar omdat hij in het concept geloofd, heeft hij opnieuw een doorstart kunnen maken.

Al met al een leerzame dag en vooral mooi om te zien hoe het thema in de verschillende landen leeft.

Share