Jonge mannen eten eerder insecten

Volgens een studie van de Universiteit Gent die recentelijk gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Food Quality and Preference, beweren twee op drie vleesetende Vlamingen niet bereid te zijn om vlees in te ruilen voor insecten. Het onderzoek werd vorig jaar uitgevoerd bij 400 Vlamingen.

insecten als vleesvervangerSlechts 3% verklaart er helemaal klaar voor te zijn en 16% staat er enigszins voor open. Nog eens 16% twijfelt en de rest ziet insecten niet (34%) of helemaal niet (31%) zitten.

Het doel van de studie was vooral om de drijfveren van consumenten in kaart te brengen. Op die manier konden de onderzoekers een model opstellen dat de neiging van consumenten om insecten te eten kan simuleren.

De studie toont aan dat geslacht en leeftijd een rol spelen. Mannen zijn meer dan dubbel zo sterk als vrouwen geneigd om insecten te aanvaarden.

Per 10 jaar leeftijdstoename daalt de kans dat ze insecten willen eten met meer dan een kwart. Het grootste effect komt van zogenaamde voedingsneofobie. “Dat is een persoonlijke aversie voor nieuwe of onbekende voedingsmiddelen, die in dit geval vooral voortvloeit uit het idee dat het wansmakelijk is om insecten te eten. Ook onzekerheid over de technologie in de productie en verwerking van insecten en eventuele risico’s die daarmee gepaard gaan, doen consumenten afhaken,” verduidelijkt Wim Verbeke. Naarmate een consument meer interesse heeft voor de milieu-impact van zijn of haar voedingskeuzes, verhoogt de kans om insecten te aanvaarden. “Dat duidt erop dat consumenten overtuigd zijn dat insecten een milieuvriendelijk alternatief kunnen vormen. Een gelijkaardig effect voor interesse in het gezondheidsaspect van voedingskeuzes vinden we niet terug. Consumenten zijn dus nog niet overtuigd wat de gezondheidsvoordelen betreft,” aldus Verbeke.

De studiegeeft tevens aan dat het profiel van de Westerse ‘early adopters’ voor het eten van insecten duidt op: jonge mannen die open staan voor nieuwe voedingsmiddelen, veel aandacht schenken aan de milieu-impact van hun voedingskeuzes, en vanuit die interesse van plan zijn om hun vleesconsumptie af te bouwen. De kans dat dit type consument insecten aanvaardt bedraagt meer dan 90%. Daartegenover is de kans bijzonder klein dat een traditionele vleesliefhebber zijn dagelijkse portie vlees zal inruilen voor insecten (zie figuur).

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *