Duurzaam Insecten Eten

Het eten van insecten is duurzaam, want het heeft een flink aantal voordelen voor het milieu boven het eten van bijvoorbeeld vlees. De drie hoofdpunten hierbij zijn: minder uitstoot van broeikasgassen ruimte, een efficiënte omzetting van voer naar vlees en ruimte.

Met de snelheid waarmee de wereldbevolking nu groeit kan er in de toekomst niet langer aan de groeiende vraag naar conventioneel vlees worden voldaan. Bij een blijvende groeiende wereldbevolking en de grotere vraag naar vlees in landen als China en India wordt verwacht dat de consumptie van vleesproducten tot 2050 zal verdubbelen.

1. Minder uitstoot van broeikasgassen. Gangbaar geproduceerd vlees heeft een hoge milieubelasting door de uitstoot van broeikasgassen. Deze uitstoot is verantwoordelijk voor 18% van alle broeikasgassen in de wereld en daarmee omvangrijker dan de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer. Tevens is de veeteelt de oorzaak van verzuring van het milieu door de uitstoot van ammoniak. Bij de productie van insecten is de uitstoot van broeikasgassen veel geringer.

2. Efficiënte omzetting van voer naar vlees. Doordat insecten koudbloedig zijn zetten zij geen voedsel om in warmte, daarom is er dan ook minder voer nodig bij de kweek van insecten. Zo is voor een kilo rundvlees 10 kilo veevoer nodig, voor een kilo kippenvlees 4 kilo en voor een kilo rupsen 3 kilo. Hierdoor zijn er dus ook minder mestproblemen.

3. Ruimte: Wereldwijd is voor vleesproductie 70 procent van alle landbouwgebieden nodig. Door toename van de wereldbevolking en de stijgende vraag naar vlees in met name landen als China en India ontstaat een onmogelijke situatie. Met het kweken van eetbare insecten de druk op beschikbare landbouwgronden verlaagd, omdat er een veel beperkter landbouwareaal nodig is.

Daarnaast is het eten van insecten gezond!
Er bestaat geen misverstand over dat het eten van insecten gezond is. In insecten zit bijvoorbeeld hetzelfde eiwit als in medicijnen tegen een hoge bloeddruk. Dus het eten van insecten kan helpen om de bloeddruk te verlagen, maar het eten van kevers en termieten geeft geen bijwerkingen! Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Gent.
De onderzoekers geven aan dat ze de insecten een goede variatie vinden op vlees. In insecten als kevers, mieren en termieten zitten veel voedingsstoffen, zoals eiwitten en vitaminen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *