Lossen insecten het stikstof probleem op?

In de afgelopen weken is er veel te doen geweest over het stikstofprobleem. Woningbouwprojecten komen stil te liggen en nieuwe bouwvergunningen worden niet meer afgegeven. Opmerkelijke voorstellen als het halveren van de veestapel vliegen je om de oren. Boeren gaan protesteren, want zij krijgen de schuld van de stikstofuitstoot. Maar is dat terecht en wat is nu eigenlijk het probleem? En waar liggen de oplossingen?

Wat is eigenlijk stikstof?

Stikstof is het element N. In de lucht komt stikstof voor als N2. De lucht bestaat zelfs voor 78% uit deze stof en is volkomen ongevaarlijk, sterker nog, zonder deze stikstof zouden we geen eens kunnen leven. Het gaat bij het stikstofprobleem ook niet om stikstof zelf, maar om de stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze producten worden uitgestoten door de industrie, door auto’s en vliegtuigen, door energiecentralen en ze komt vrij bij de veeteelt.

Waar komt het stikstofprobleem vandaan?

Tot enkele maanden geleden was er geen stikstofprobleem en nu is het er opeens wel. Eigenlijk is er ook geen stikstofprobleem, maar dat wordt ervan gemaakt. In de afgelopen 20-25 jaar is de uitstoot van stikstof, in de vorm van NOx, al meer dan 50% gedaald (www.pbl.nl). Die van ammoniak is zelf nog sterker afgenomen. Wel zijn er verschillen in afname te zien in de verschillende sectoren, maar de landbouw heeft al zeer force afnames gerealiseerd, onder meer door schonere teelt en afvang van gassen met behulp van natte wassers. Het bestaande probleem is vooral een resultaat van een juridisch procedure en manier waarop emissie van stikstof wordt gecompenseerd.

Wel is het zo, dat bij de veeteelt stikstof vrijkomt, net zoals andere gassen als methaan en CO2. Op dit punt zouden insecten kunnen helpen. Bij de productie van insecten voor de menselijke consumptie komen de genoemde gassen in zeer geringe mate vrij.

Actie

Moeten de boeren dan nu allemaal overstappen op insecten? Zijn zij dan aan zet? Wij denken van niet. Het probleem is dat wij in Nederland vooral graag vlees willen eten en gelukkig produceren de boeren dat voor ons. Als wij nu 1x per week insecten op ons menu zouden zetten, dan neemt de vraag naar eetbare insecten enorm toe. Dan wordt het ook interessanter om als boer insecten te gaan kweken.

Wij moeten dus insecten gaan eten!

 

Share
Dit bericht werd geplaatst in Insecten kweken door Bas Godschalk . Bookmark de permalink .

Over Bas Godschalk

Insecten als duurzame eiwitbron voor iedereen. Daar geloof ik in en daar zet ik me voor in. Een insect eten lijkt niet direct vanzelfsprekend, maar als je er even over nadenkt, dan is het zo gek nog niet. Door het geven van lezingen, wil ik mensen graag aan het denken zetten en laten ervaren hoe insecten proeven. Graag kom ik bij u langs om een presentatie te geven over het eten van insecten. Uiteraard kunt u dan ook verschillende insecten proberen. Een andere uitdaging, waar ik mee bezig ben, is om de kostprijs van insecten sterk te verlagen. Omdat een insect koudbloedig is, heb je warmte nodig om de insecten te kweken. Dat kost energie en dus geld. Slimme energieoplossingen dragen bij aan het verlagen van de prijs. In Europa zijn we nog niet echt gewend om insecten te eten. In veel landen op het zuidelijk halfrond is het heel gewoon. Wat daar niet zo gewoon is, is om zelf insecten te kweken. Dat doen we wel op het noordelijk halfrond. Die kennis kan mensen in ontwikkelingslanden helpen om zelf in hun eiwitten te voorzien. Daarmee wordt het eiwit tekort bestreden en wij kunnen van hen leren hoe je insecten lekker kunt bereiden. Wie ben ik? Ik ben een enthousiaste insectenliefhebber, die een ruime ervaring heeft opgedaan in milieu- en energievraagstukken. Ik heb veel projecten uitgevoerd in Europa en Azië. Regelmatig geef ik lezingen en trainingen. Ik vind het uitermate boeiend om samen te werken met verschillende culturen en zo van elkaar te leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *