Insecten start-up is geland in Lelystad

In de duurzame insectenwereld gonst het van de activiteiten en start-ups. Insectenkwekers schalen hun productie op en de belangstelling voor het eten van insecten wordt steeds groter. Ook groeit het besef dat we naar alternatieve eiwitbronnen moeten zoeken om de groeiende wereldbevolking te voeden. De belangrijkste redenen om insecten te eten hebben we reeds eerder uitvoerig beschreven.

insectsforall_logoIn deze uitdagende markt is recent het bedrijf Insectsforall gestart. Het bedrijf heeft drie doelen geformuleerd, waar het zich mee wil bezig houden. Het eerste doel is om voorlichting te geven over het gebruik van insecten als duurzame eiwitbron. Insectsforall werkt daarin nauw samen met duurzaaminsecteneten.nl. Eigenaar Bas Godschalk is daarom ook één van onze bloggers die insectennieuwbserichten op deze site plaatsen.

Het bedrijf richt zich ook op het optimaliseren van kweekprocessen. Bij de kweek van koudbloedige insecten is warmte nodig. Als je daar op kunt besparen, dan kunnen insecten ook goedkoper worden. Maar er zijn ook nog veel andere optimalisaties te bedenken als de kweekschaal wordt vergroot.

Het derde doel van Insectsforall is het ondersteunen van de kweek van insecten in ontwikkelingslanden. In veel landen op het zuidelijk halfrond worden insecten gegeten, maar bijna niet gekweekt. “Als wij met onze kennis, daar kunnen helpen om ze zelf insecten te laten kweken, dan kunnen gezinnen zelf in hun eiwitbehoefte voorzien. Op die manier kunnen we actief werken aan de bestrijding van eiwitarmoede,” aldus Bas Godschalk.

Het bedrijf heeft zich gevestigd op het BioScience Center in Lelystad, in de zogenaamde “insectentuin”. Hier is nog volop ruimte voor andere bedrijven die zich met insecten en het gebruik van insecten als duurzame eiwitbron willen bezig houden. We hopen dat er nog meer bedrijven zich zullen gaan vestigen in de ‘insectentuin” en zo hun bijdrage leveren aan de duurzame eiwit voorziening op deze wereld.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *